Ontmoet ons

Waar staan we voor

Centraal staat in onze gemeente de liefde tot God. We willen samen Christus navolgen. En wij geloven dat als je onder de indruk raakt van Gods liefde, het niet anders kan dan dat je ook liefde geeft tot de mensen om je heen. Dat willen wij vanuit onze gemeente in de praktijk brengen. Daarbij is de hoofdvraag: voor wie kunnen wij een naaste zijn?

Onze identiteit

We staan hierbij als Nederlandse Gereformeerde Kerk in de Gereformeerde traditie. Kernwaarden in deze traditie zijn dat we Gods Woord betrouwbaar vinden, dat Christus bij ons centraal staat, dat we ervan overtuigd zijn dat alleen geloof ons kan behouden en dat alleen genade van God ons kan redden. Dit alles tot eer van Zijn Naam.

Wat doen we?

Gemeente opbouw

Als gemeente willen we blijven groeien in het dienen van God, het navolgen van Jezus en het omzien naar elkaar. Dit groeien als gemeente noemen we ook wel: gemeenteopbouw. In Leerdam hebben we de afgelopen jaren hiervoor een hulpmiddel gebruikt, de methode ‘Leven uit de Bron’.

Bekijk het filmpje voor meer informatie over gemeenteopbouw in onze gemeente:


Hart voor de Heer

Kerkdiensten
Catechisatie
(Jeugd) Verenigingen
Bezinningsavonden
Stille week

Terug naar boven


Hart voor elkaar als Zijn volgelingen

Kringen
Ontmoeting na dienst
Zusterhulp
Soos
Gemeente activiteiten

Terug naar boven


Hart voor Zijn bevrijdende werk in de wereld

Jaarthema 2022-2023


KOM ALLEN BIJ MIJ

Rust vinden in Jezus’ hart

Dit jaarthema is voor wie in het geloof of daarbuiten ontmoedigd is, vermoeid, cynisch of leeg. Voor wie op zijn tandvlees loopt. Voor wie het christelijk leven aanvoelt als een constant tegen de stroom in moeten zwemmen. Voor mensen die zich afvragen of ze het tóch niet verspeeld hebben bij God; die zich afvragen waar de grenzen van Gods liefde liggen. Voor mensen die zich in de steek gelaten voelen; het moeilijk te geloven vinden dat er Iemand is die van hen houdt. Dit jaarthema is ook voor mensen die ‘gewoon’ het hart van Christus beter willen leren kennen en opnieuw onder de indruk willen raken van wie Hij is. Voor mensen die ernaar verlangen om vanuit Gods liefde te leven. Voor mensen die op zoek zijn naar woorden om met anderen te delen wie Jezus voor hen is. En bovenal is dit jaarthema voor allen die graag gehoor willen geven aan Jezus’ uitnodiging, die spreekt tot hun hart: ‘Kom allen bij Mij’
Wat zullen we vinden als we bij Jezus komen Hoe zal Hij op ons reageren? Zal het ons goed doen?

Over onze predikant


Hoi!

Mijn naam is Wim Schaaij en sinds mei 2018 mag ik de voorganger van de Hoeksteen zijn. Ik geniet er elke dag van dat God mij in deze hartelijke gemeente heeft geplaatst en dat ik Hem daarin mag dienen.

Aan het eind van mijn tienerjaren mocht ik ontdekken hoe oneindig groot en liefdevol de Heere is. Hij is de Almachtige Koning die mijn leven in zijn hand houdt en tegelijkertijd is hij de Liefdevolle Vader die zich over mij ontfermd. De liefde van God is zoiets fantastisch; ik wens het iedereen toe om dat te ontdekken. Gods liefde drijft mij om Hem in zijn gemeente te dienen. Om iedereen die rusteloos zoekt naar zijn bestemming bij de hand te nemen en hen te helpen met zoeken.

Voel je vrij om contact met me op te nemen. Stuur een bericht via het contactformulier en kies ‘Predikant – Voorganger’

Wij ontmoeten u graag!

Wij geloven dat God ons ook elkaar heeft gegeven, om van elkaar te houden en naar elkaar om te zien. Samen mogen we genieten van wat Hij ons geeft, en Hem hier dankbaar voor zijn. Ook voor de verbondenheid en liefde die we mogen vinden bij elkaar. En in verdriet voor de troost die we mogen vinden in Hem, onze Vader, en ook bij elkaar. Ook u of jou willen wij graag welkom heten, leren kennen en er ook voor u en jou op deze manier zijn. Zo hopen wij een beetje van Zijn grote liefde voor ons zichtbaar te mogen maken in ons en uw en jouw leven.